สาส์นจากนายกสมาคม
รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย กระผมรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ นายกสมาคมและตัวแทนของคณะกรรมการสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย ผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและท่านสมาชิกทุกท่าน สำหรับความร่วมมือร่วมใจประสานทำงานต่างๆของสมาคมเสร็จสิ้นมาด้วยดีในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ...

Together we stAnd, toGether we fight, togEther we win.

TAGE

ข่าวประชาสัมพันธ์

Our session in Annual TAGE meeting 2020 now available in 3 minutes summary on Endoscopy

Gut feeling from Wuhan: advice for gastrointestinal endoscopy performed during the COVID-19 outbreak Abstract: https://...

 

แบบสอบถาม : Endoscopy during Covid-19 pandemic

ในนามของสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย ผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจและช่วยเผยแพร่คำแนะนำของสมาคมฯในเร...

 

How to manage endoscopy room during outbreak of the COVID-19 virus : Prof. Zhen Ding

เรียนเชิญทุกท่านเข้าชมวีดีโอให้ความรู้เรื่องการดูแลห้องส่องกล้อง ขณะมีไวรัส COVID-19 ระบาด เป็นการบรรยายจากโปรเฟสเซอร์ Z...

 

"Gut feeling from Wuhan" Special Lecture Topic - Live Streaming From Wuhan

Zhen Ding MD, PhD Full professor in GI, Wuhan Union hospital Huazhong University of Science and Technology Live Str...

 

บทความ

 

ดูบทความทั้งหมด...


แนวทางการรักษา

 

ดูแนวทางการรักษาทั้งหมด...

TAGE Publications

17th GI LIVE ENDOSCOPY DEMONSTRATION 2020

Executive Editor
Pradermchai Kongkam

Editor-in-Chief
Phonthep Angsuwatcharakon

 

Beyond the Limited Images (BLI): The 7th GI Endoscopy Atlas

บรรณาธิการ: 
Rungsun Rerknimitr
Pradermchai Kongkam
Rapat Pittayanon
Satimai Aniwan
Sombat Treeprasertsuk

 

GI Endoscopy Atlas : New Bowel Imaging (NBI) - 6th Edition

บรรณาธิการ: 
Pradermchai Kongkam
Rapat Pittayanon
Rungsun Rerknimitr
Satimai Aniwan
Sombat Treeprasertsuk